ทำเว็บดอทคอม

ตระกร้าสินค้า

รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้าโดเมนเนม Domain Name

domainDomain Name หรือชื่อโดเมนเป็นชื่อที่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตอ้างถึง server ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ของข้อมูลซึ่งกระจายอยู่ใน ระบบอินเตอร์เน็ตผ่านทางเว็บเบราเซอร์ (web brownser) เช่น IE7, Firefox, Safari เป็นต้น

ในความเป็นจริง การอ้างถึง server แต่ละเครื่องนั้น ผู้ใช้ล้วนอาศัยการสื่อสารด้วยกันเองระหว่างคอมพิวเตอร์ ต่อคอมพิวเตอร์(หรือระหว่างเซิฟเวอร์ต่อเซิฟเวอร์) ซึ่งอ้างถึงกันด้วยชุดตัวเลข IP (ex. 192.0.34.65) ดังนั้นชื่อโดเมนที่ผู้ใช้อ้างถึงเวลาต้องการเข้าเว็บไซต์จะมีการอ้างต่อไป ยังตัวเลข IP ที่ชื่อโดเมนนั้นๆในระบบโดเมน (DNS)กำกับอยู่อีกที

ประเภทของชื่อโดเมน
ชื่อโดเมนที่ใช้ตัวอักษร ASCII Character ซึ่งเป็นอักขระลาติน (ตัวอักษรภาษาอังกฤษ)
ชื่อ โดเมนที่ใช้ตัวอักขระท้องถิ่น (Internationalized Domain Name) ซึ่งจะมีชุดตัวอักษรที่ใช้ในโดเมนรูปลักษณ์แตกต่าง กันออกไปตามอักขระท้องถิ่นของชาติต่างๆ

องค์ประกอบของชื่อโดเมน
ในการพิมพ์ชื่อโดเมนโดยทั่วไปจะเริ่มต้นด้วย www ซึ่งเป็นเข้าสู่ระบบโดยการอ้างถึงเอกสารแบบ Hypertext จากนั้นจึงคั่นด้วยจุดและตามด้วยชื่อโดเมน
www.tamweb.com  www.คนไทย.ทำเว็บ.th
ในแต่ละชื่อโดเมนเนมจะประกอบด้วยชุดตัวอักษร ตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไปที่คั่นด้วยจุด (dot) ซึ่งมีการเรียกแต่ละส่วนของชุดตัวอักษร ในแต่ละชื่อเต็มของโดเมนหนึ่งๆ เป็นลำดับๆไปดังนี้

ส่วนขวาสุด : เรียกว่าโดเมนระดับบนสุด (Top-Level Domain) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะปรากฎในทุกๆชื่อโดเมน โดเมนในระดับนี้ยังแบ่งย่อยออกไปเป็นอีกสองประเภทตามลักษณะการบริหารจัดการ และดูแลทรัพยากรโดเมนของ ICANN ได้แก่ โดเมนระดับบนสุดหมวดทั่วไป (General Top-Level Domain: gTLD) และโดเมนระดับบนสุดหมวดรหัสประเทศ (Country-Code Top-Level Domain: ccTLD)

ส่วนถัดจากขวาสุดเข้ามาลำดับที่ 1: เรียกว่าโดเมนลำดับที่สอง (Second-Level Domain) โดยทั่วไปมีการเลือกใช้ทั้งในแบบเป็นชื่อเฉพาะเจาะจงของเว็บไซต์หรือแหล่ง ข้อมูลที่อ้างถึงนั้นๆเลย และในแบบที่ใช้ระบุลักษณะ
หรือกลุ่มของชื่อโดเมนนั้นไว้อีกชั้นหนึ่งก่อนที่จะระบุชื่อที่เจาะจงมากขึ้นในโดเมนลำดับถัดๆไป

ส่วนถัดจากขวาสุดเข้ามาลำดับที่ 2: เรียกว่าโดเมนลำดับที่สาม (Third-Level Domain) ซึ่งโดยทั่วไปมักจะเป็นส่วนสุดท้ายและ ใช้ระบุอย่างเฉพาะเจาะจงถึงเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลนั้นๆ

ส่วนถัดจากขวาสุดลำดับที่ 3 และลำดับถัดๆ :เรียกว่าโดเมนลำดับที่สี่ ลำดับที่ห้า หรือลำดับถัดๆไป เป็นการแบ่งส่วนของชื่อโดเมน ที่แยกย่อยลงไป
แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2011 เวลา 18:57 น. )  รับทำเว็บไซต์ | จดโดเมน | เว็บโฮสติ้ง | ออกแบบ กร๊าฟฟิก | ทำโฆษณา Adwords I โฆษณา Facebook  2553 - 2560, สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดย Tamwebs.com ข้อตกลงการให้บริการ
ทำเว็บดอทคอม  เลขที่160/26 ม.5 อาคาร 30 ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 สายด่วน (086) 280-4705 โทรศัพท์ 02-0130317,โทรสาร 02-0130317 Email : contact@Tamwebs.com
  Build website | Domain register | Web hosting | Graphic design | Google Adwords Agency | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Powered By Tamwebs.com