You are here: Home เกี่ยวกับเรา โปรโมชั่น ส่งเสริมการขาย จดโดเมน ราคาพิเศษ 395 บาท

ทำเว็บดอทคอม

ตระกร้าสินค้า

รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้าจดโดเมน ราคาพิเศษ

บริการจดโดเมนเนม ด้วยรูปแบบให้บริการที่มุ่งเน้นความสะดวก ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการจดโดเมน เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านที่ต้องการจดโดเมน สามารถลดขั้นตอนลงได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็ว เพียงท่านทำตามขั้นตอนการสั่งซื้อเพียงไม่กี่ขั้นตอนตามคำแนะนำ ทั้งนี้เรายินดีให้บริการ จดโดเมนนามสกุล ต่าง ๆนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการสินค้า ตามที่ท่านต้องการ

new-onจดโดเมนเนมกับเราวันนี้เพียง 395 บาทเท่านั้น!! เพียงจดโดเมน 2 ปีขึ้นไป หรือใช้บริการจดโดเมนเนมพร้อมกับบริการโฮสติ้งได้ในราคาพิเศษ

เรื่องของโดเมนเนมแบบย่อ

(Domain Name) หรือชื่อโดเมน คือชื่อที่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต อ้างถึง server ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ของข้อมูลซึ่งกระจายอยู่ในระบบอินเตอร์เน็ตผ่านทางเว็บเบราเซอร์ค่ายต่างๆ (web brownser) เช่น IE7, Firefox, Safari เป็นต้น

หรืออีกนัยนึง โดเมนเนม  คือชื่อที่ใช้เรียกแทนเว็บไซต์นั้นๆ โดยชื่อและนามสกุลของ โดเมนเนม จะต้องไม่ซ้ำกับเว็บไซต์หรือ โดเมนเนมอื่นที่ถูกจดทะเบียนก่อน และ โดเมนเนม  ก็คือสิ่งแรกที่แสดงหรือ ประกาศความมีตัวตนบนอินเทอร์เน็ตให้คนทั่วไปได้รู้จัก ซึ่งสามารถมีได้ชื่อเดียวเท่านั้นทั่วโลก ชื่อโดเมนเนมจะมีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ

1. ส่วนของชื่อ ซึ่งอาจเป็นชื่อของบุคคล นิติบุคคล องค์กร เครื่องหมายการค้า หรืออื่นๆ ที่ต้องการจะสื่อให้เป็นตัวแทนของ Website นั้นๆ เช่น tamwebs.com, google.com , yahoo.com เป็นต้น 

2. ส่วนของนามสกุล ซึ่งเป็นลักษณะการประกอบการของ Website นั้นๆ เช่น .com, .net, .org ฯลฯ

อัตราค่าบริการจดทะเบียนโดเมนเนม (gTLD) หน่วย / บาท
ประเภทโดเมนเนม จดโดเมนเพียงอย่างเดียว จดโดเมนพร้อมเช่าโฮส
.COM 450 บาท / ปี 395 บาท / ปี
.NET 450 บาท / ปี 395 บาท / ปี
.ORG 450 บาท / ปี 395 บาท / ปี
.BIZ 450 บาท / ปี 395 บาท / ปี
.INFO 450 บาท / ปี 395 บาท / ปี

ทำรายการสั่งซื้อ

a_orderbutton1 p_orderbutton1

โดเมน
ความหมาย
.COM               
หรือ Comercial คือเว็บไซต์บริษัท ห้างร้าน เอกชน จัดทำขึ้นเพื่อการโปรโมทสินค้าหรือขายสินค้าโดย
.NET หรือ Network คือเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการให้บริการเครือข่าย หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่าย
.ORG หรือ Organization คือเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับหน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ ไม่หวังผลตอบแทน
.BIZ หรือ Business ความหมายเดียวกันกับ .Com โดยมากนิยมจดกรณีที่ชื่อโดเมนเนม.Com ที่ท่านต้องการมีผู้อื่นจดไปแล้ว
.INFO หรือ Infomation คือเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารทั่วไป เช่นเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆ ภายในประเทศเป็นต้น

*** ท่านสามารถจดโดเมนเนมตามที่ท่านต้องการโดยความหมายไม่จำเป็นต้องตรงตามที่ระบุไว้ในตาราง***

การจดทะเบียนโดเมนเนม .th ท่านต้องส่งเอกสารประกอบ จึงจะสามารถดำเนินการจดโดเมนให้ท่านได้

อัตราค่าบริการจดทะเบียนโดเมนเนม ccTLD ( .th ) หน่วย / บาท
ประเภทโดเมนเนม จดโดเมนเพียงอย่างเดียว จดโดเมนพร้อมเช่าโฮส
.AC.TH 1200 บาท / ปี 950 บาท / ปี
.CO.TH 1200 บาท / ปี 950 บาท / ปี
.GO.TH 1200 บาท / ปี 950 บาท / ปี
.OR.TH 1200 บาท / ปี 950 บาท / ปี
.IN.TH 600 บาท / ปี 500 บาท / ปี

ทำรายการสั่งซื้อ

a_orderbutton1

p_orderbutton1


โดเมน
ความหมาย
.AC.TH              หรือ ACademy คือเว็บไซต์ของโรงเรียน สถานบันศึกษาต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
.CO.TH หรือ COmercial คือเว็บไซต์ของบริษัืท ห้างร้าน ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตั้งอยู่ในประเทศไทย
.GO.TH หรือ GOverment คือเว็บไซต์ของหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ รวมถึง อบต. อบจ. เทศบาลตำบล , เทศบาลเมือง ฯลฯ
.OR.TH หรือ ORganization คือเว็บไซต์หน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและไม่หวังผลตอบแทนทางธุรกิจ
.IN.TH หรือ INdividual คือส่วนบุคคล ห้างร้าน เอกชน หน่วยงานภาครัฐ(ใครก็สามารถจดโดเมน .in.th ได้) ความหมายอีกนัยยะหนึ่งที่มีผู้นิยมจดกันมากคือ .in.th หมายถึง IN THAILAND เช่น school.in.th เป็นต้น

edit_page เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม .th

โดเมน .co.th ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล พร้อมประทับตรา (มีชื่อภาษาอังกฤษ) ลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท  ตัวอย่างใบภพ01.pdf    ตัวอย่างใบภพ20.pdf    ตัวอย่างหนังสือบริคหสนธิ.pdf
โดเมน .in.th ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบการจดทะเบียนโดเมน (จดชื่ออะไรก็ได้)  ตัวอย่างเอกสาร.pdf
โดเมน .ac.th ใช้หนังสือจัดตั้งโรงเรียน หรือหนังสือรับรองที่ออกโดยโรงเรียน ระบุชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ และสังกัด
โดยระบุชื่อโดเมนที่ต้องการจด ลงนามพร้อมประทับตราโรงเรียน   เอกสารตัวอย่าง.pdf
โดเมน .go.th สำหรับการใช้ของภาครัฐบาล ใช้หนังสือแจ้งความประสงค์ใช้ชื่อโดเมนของหน่วยงานประกอบการจดทะเบียน   เอกสารตัวอย่าง.pdf
โดเมน .or.th สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร ใช้หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนหน่วยงานประกอบการจดทะเบียน   เอกสารตัวอย่าง.pdf
โดเมน .mi.th
สำหรับหน่วยงานทางทหาร    เอกสารตัวอย่าง .pdf
                        

ชื่อโดเมนจะต้องเป็นชื่อของนิติบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร หรือ อักษรย่อ หรือ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อเท่านั้น
สำหรับโดเมนเนมที่จะต้องใช้เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมน กรุณาระบุชื่อโดเมนที่ต้องการจด พร้อมแนบเอกสาร email มาที่ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   หรือ fax มาที่ 02 156-3436

สั่งจดโดเมนเนม


 รับทำเว็บไซต์ | จดโดเมน | เว็บโฮสติ้ง | ออกแบบ กร๊าฟฟิก | ทำโฆษณา Adwords I โฆษณา Facebook  2553 - 2560, สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดย Tamwebs.com ข้อตกลงการให้บริการ
ทำเว็บดอทคอม  เลขที่160/26 ม.5 อาคาร 30 ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 สายด่วน (086) 280-4705 โทรศัพท์ 02-0130317,โทรสาร 02-0130317 Email : contact@Tamwebs.com
  Build website | Domain register | Web hosting | Graphic design | Google Adwords Agency | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Powered By Tamwebs.com